Menu
Úvodní strana
Aktuality
Archiv aktualit
Organizační struktura klubu
Historie klubu
Zprávy z našich akcí
Důležité kontakty
Jak se stát členem klubu
Připravujeme pro Vás
Fotogalerie
Videogalerie
Podporují nás
Bulletiny
Okénko správce
Výroční zprávy asociace
Odkazy
Poslední aktuality

12.11.2019 - pozvánka listopad, prosinec 2019

12.11.2019 - pozvánka listopad, prosinec 2019

Počasí na Vysočině

Vstup do administrace stránek
login:
heslo:

Aktuality - archiv


|<<<   <<   [strana 3/10]   >>   >>>|

07.01.2015 - Pozvánka březen 2014

                                                                                                       

                    
                                                                  

 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Žďár nad Sázavou

asociacezr@seznam.cz        www.asociacezr.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                        Ve Žďáře nad Sázavou dne 28.3.2014

1. Tradiční velikonoční tvořivá dílna v knihovně M. J. Sychry

Termín 16.4.2014 (středa) od 13,30 hod.  v dětském oddělení knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou.

Výroba velikonočních dekorací pro rodiče i děti, pletení pomlázky.

 

2. Dopoledne s kosmetičkou – poradenství, péče o pleť

Seznámení s kosmetikou a nalíčení.

Termín 28.4. 2014 (pondělí) od 8,00hod. v SPC Žďár nad Sázavou

 

3. Kurz výroby originálních šperků – smaltování  (inspirace např.fler.cz)

Termín 9.5. (pátek) od 8,00hod. 1. skupina,  od 13,00hod. 2. skupina  v SPC Žďár nad Sázavou .

Kurz je určen pro maminky  (bude pracováno s měděným plechem, smalty, nůžkami pod vedením lektorky

Olgy Hudské , která zajistí i veškeré komponenty – plech, smalty, háčky na náušnice,spojovací očka a jiné).

Cena za kurz je 220,- Kč/osoba a  bude hrazena částečně z projektu  se spoluúčastí 50,- Kč/osoba

 

4. Výlet k MDD do ZOO Brno s plavbou parníkem

Termín  24.5. 2014 (sobota)

Odjezd autobusu od bývalého Okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou v 8,00 hod. Předpokládaný návrat

v 17,00 - 18.00 hod. 

Děti  zdarma,  spoluúčast každého dospělého účastníka 100,- Kč.  Cena zahrnuje    cestu autobusem,

a tzv. Pojízdnou vstupenku (vstup do ZOO a plavbu parníkem). Výlet je dotován  z projektů  a ze

sponzorských peněz.

Pokud zájem převýší možnosti autobusu, budou vybráni zájemci podle data doručení  přihlášky (e mailem, osobně

na SPC)

Dále připomínám úhradu zálohy na psychorehabilitační kurz do konce března a pro účastníky zájezdu na Popelku odjezd autobusu 5.4.2014 v 11,00hod od bývalého Okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou .  Vstupenky předám v autobuse. Těšíme se Mgr. Jarmila Fraiová a Ing. Dominika Paulová

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihlášky   - zakroužkujte vybranou akci a doplňte další údaje co nejdříve, nejpozději do10.4.2014

1. Na tvořivou dílnu se nemusíte přihlašovat

 

2. Přihlašuji se na ukázku líčení, poradenství k péči o pleť

 Jména účastníků:

 

3. Přihlašuji se na Kurz výroby šperků (skupiny cca o 10ti účastnících)

Jméno účastníka od  8,00 hod.

Jméno účastníka od 13,00 hod.

(v případě malého zájmu bude pouze 1 skupina – ranní, v případě nerovnosti velikosti skupin budeme muset skupinky po dohodě upravit).

 

4.  Přihlašuji se na výlet do ZOO Brno s plavbou parníkem

 Jména účastníků dětí:

 

Jména účastníků

07.01.2015 - Pozvánka leden 2014

                                                                                                                                                   

     

                                      

 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Žďár nad Sázavou

asociacezr@seznam.cz        www.asociacezr.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                          Ve Žďáře nad Sázavou dne 10.1.2014

Potvrzení o platbě

 

V pondělí dne 10. února 2014 ve 14,30 hod. se bude konat valná hromada členů klubu Úsměv v prostorách  PrŠ a SPC ve  Žďáře nad Sázavou.

Program: 1. seznámení s výroční zprávou za rok 2013 a její odsouhlasení

                  2. plán činnosti na rok 2014

                  3. různé, výběr příspěvku 100,-- Kč na rok 2014 a nedoplatků

 

2. Plavání v Relaxačním centru Žďár nad Sázavou

 

V měsících únor – květen a říjen –   prosinec    1x za 14 dní, každý sudý  čtvrtek od 17,00 budeme chodit plavat, začínáme 6.2.2014

Vždy je potřeba být v bazénu 5 minut  před 17.  hodinou, abych zakoupila hromadnou vstupenku.

 

3. Psychorehabilitační kurs R+D 2014

 

Pobyt se uskuteční ve dnech 2.-9-8.2014  v rekreačním středisku Centrum Česká Kanada (www.centrumceskakanada.cz)

Předběžná jednotná smluvní cena je cca 380 Kč/ os/den, ZTP/P  a děti do 6ti let 320 Kč/ os/den , děti do 2 let bez nároku na lůžko zdarma.

Objekt je částečně  bezbariérový, sociální zařízení na pokojích.

Závaznou vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do konce února 2014  na e-mail asociace, případně  na

SPC, Komenského 8, 591 01 Žďár nad Sázavou (lze i do schránky nebo pí. Fraiové, případně pí. Sádecké), abych mohla zarezervovat pokoje

Zálohu ve výši 500,- Kč na účastníka pak uhraďte do konce března 2014 a doplatek do konce června 2014

Upřednostňujeme platbu na účet    č. ú.: 132637038/0300,  příp. v SPC (pí. Fraiová nebo pí. Sádecká )

 

Cena nezahrnuje úrazové pojištění účastníků !   

 

Všichni jste na uvedené akce srdečně zváni  Mgr. Jarmila Fraiová, Ing. Dominika Paulová

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Přihlašuji se na  Psychorehabilitační kurs R+D 

 Jméno dítěte ZTP/P :

 Jména ostatních  účastníků:

 

07.01.2015 - Plán činnosti na rok 2014

 
   
   

 

         PLÁN ČINNOSTI  NA ROK 2014

 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí "klub Úsměv" Žďár nad Sázavou

 

 

 

 

měsíc

akce

leden

Zpracování Výroční zprávy a vyúčtování projektů za rok 2013

Příprava plánu činnosti a  finančního zajištění činnosti na rok 2014 ( granty, žádosti obce, smlouvy…)

únor

Valná hromada, schůze výboru 

březen

Celorepubliková VH

duben

Velikonoční tvořivé dílny  ( tvoření velikonočních dekorací)

 

Výroba smaltovaných šperků – tvořivá dílna pro maminky

květen

Zájezd k MDD do Brna (výlet lodí, návštěva ZOO)

 

červen

Bowlingový turnaj - ukončení školního roku, zahájení prázdnin

 

srpen

Psychorehabilitační kurz   v rekreačním středisku Centrum Česká Kanada (www.centrumceskakanada.cz)  2.- 9.8.2014

 

září

Návštěva Horáckého divadla v Jihlavě

 

říjen

Zájezd na Statek u Pipků v Nové Vsi u Leštiny,  kde je Dýňový svět (Helloweenská tvořivá dílna)

 

listopad

Podzimní bowlingový turnaj

Zájezd na Muzikál na ledě - Pardubice, Brno  ( dle nabídky a finančních možností klubu)

 

prosinec

Loutkové divadlo, mikulášská besídka

 

Tvořivé vánoce v knihovně

 

 

Celoročně :

 

- hipoterapie (objednávky domluvit přímo s pí Burdovou na tel.: 737166 550)

- plavání v Relaxačním centru Žďár nad Sázavou únor – květen , říjen –

  prosinec    1x za 14 dní v sudém týdnu ve čtvrtek od 17,00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

04.09.2013 - Pozvánka říjen, listopad 2013

 

                                                                              
  Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Žďár nad Sázavou
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                                                                       Ve Žďáře nad Sázavou dne 27.8.2013
1. Divadelní představení  Ostře sledované vlaky
Zveme Vás na divadelní představení v Horáckém divadle – Malá scéna v Jihlavě
Termín je stanoven na pátek 11.10.2013
Doprava vlastní.
Divadelní představení začíná v 19.30 hod., konec 21.10 hod
Vstupné bude hrazeno z prostředků Kraje Vysočina – vstupenky si bude možné vyzvednout poslední týden v září na SPC
                                                                                     
2. Peter Pan na ledě
Akce se uskuteční 15.11.2013 v 15,00 hod. v Kajot areně ( bývalá hala Rondo) v Brně
Odjezd autobusu od bývalého Okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou ve 12,30 hod.
Předpokládaný návrat asi v 19.30 hod.
Doprava autobusem bude hrazena z grantu Kraje Vysočina
Vstupenky zajistíme hromadně, ceny jsou různé: ZTP/P 99,- Kč, doprovod hradí plné vstupné
                                                                               Dospělí 545,-Kč 
                                                                               Děti do 12 let 345,- Kč
Jelikož vstupenky v zóně pro ZTP/P, kde je prostor uzpůsoben i pro vozíčkáře byl již vyprodán, budou i lístky pro ZTP/P v běžném hledišti, tak sami zvažte, zda Vaše děti, které mají pohybové omezení se do hlediště dostanou.
Dotace na vstupenky bude také hrazena z grantů Kraje Vysočina a města Žďár nad Sázavou, a to ve výši 50%
Protože jsem zatím zamluvila pouze 50 sedadel, ale potřebuji do 10.9.2013 objednat přesnou skladbu lístků ( pro ZTP/P, dospělé a děti ), prosím o sdělení svého zájmu co nejdříve.
 
Vyplněnou přihlášku  zašlete nebo přineste nejdéle do 9.9.2013 na SPC, seznam účastníků bude na základě došlých přihlášek a zaplaceného členského příspěvku. Po sdělení částky účastníkům, prosíme o její uhrazení do konce září 2013,
nejlépe na účet – č. ú.: 132637038/0300,  případně  v SPC  (pí. Fraiová nebo pí. Sádecká )
…………………………………………………………………………………………………..
1. Přihlašuji se na divadelní představení Ostře sledované vlaky
 Jména účastníků:
 
 
 
 
2. Přihlašuji se na  Peter Pan na ledě
Jméno/a účastníků :
 ZTP/P:
Dospělí a děti nad 12 let:
                                                                              
  

10.07.2013 - Plán psychorehabilitačního kurzu Blansko

Rámcový plán psychorehabilitačního kursu v rekreačním středisku Vyhlídka u Blanska

   
pořádaného Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí klub „ Úsměv “ ve spolupráci  s  SPC Žďár nad Sázavou
Termín: 3.8. - 10.8.2013
 
Sobota 3.8.
- do 17.00 hod.          - individuální příjezd, ubytování
- 18.00 hod.               - večeře
- 19.00 hod.               - seznámení s programem, organizací pobytu
                                  - fotogalerie a DVD z předcházejících pobytů
 
 Neděle 4.8.  
- 8.00 hod.                 - snídaně
- 9.00 - 11.30 hod.     - seznámení s možnostmi RS (hřiště, terén) a prozkoumání blízkého okolí
                                    s překonáváním přírodních terénních překážek
- 12.00 hod.               - oběd
- 12.30 - 14.00 hod.  -  polední klid
- 14.00 - 17.30 hod. - Blansko (nabídka- návštěva koupaliště , zámku, dřevěného kostelíku)
                                  - rehabilitační cvičení a plavání v bazénu
- 18.00 hod .              - večeře
- 18,30 - 20.00 hod.   - rehabilitační cvičení a plavání v bazénu
- 20.00 - 21.30 hod.  -  Kufr – zábavná společenská hra
 
 
Pondělí 5.8.
- 8.00 hod.                 - snídaně
- 9.00 - 11.30 hod.   - arteterapie - výroba mýdel
                                  - sportovní aktivity v areálu
- 12.00 hod.              - oběd
- 12.30 - 14.00 hod.  - polední klid
- 14.00 - 17.30 hod. - dle počasí:  koupání - rehabilitační cvičení a plavání v bazénu, lodičky, volnočasové
                                    aktivity v areálu 
                                 - rozhledna Podvrší u Veselice
- 18.00 hod.              - večeře
- 19.00 – 20.00 hod. - Přednáška pro rodiče s DVD: Sexualita u dětí a mladých lidí s postižením
                                   (Mgr. Jarmila Fraiová)
- 19.00 - 21.30 hod.  - večer rodinné terapie - sportovní aktivity dle vlastního výběru v areálu, společenské
                                   hry, zpěv
                                 - posezení u táboráku
 
 Úterý 6.8.
- 8.00 hod. snídaně
- 8.30 - 11.30 hod.     - arteterapie - dokončení výroby mýdel
                                  - sportovní aktivity v areálu
- 12.00 hod.               -  oběd
 
 
- 12.30 - 13.30 hod.  - polední klid
- 14.30 - 17.00 hod.  - Lysice (prohlídka zámku -14,30 – 15,30 okruh A - Reprezentační prostory
                                                   prohlídka zahrad -16,00 – 17,00) tel. 516 472 235
- 18.00 hod.               -  večeře
-18,30 -20.00 hod.    -  předání informací s praktickými ukázkami  o využití  tabletů a  v rozvoji a
                                     komunikaci  dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (MP,KV, komunikačními
                                     problémy (Ivana Prosecká)
- 20.00-21.30 hod.   - Diskotéka pro děti i dospělé
 
 
Středa 7.8.
- 8.00 hod.                 - snídaně
- 9.30 - 11.30 hod.     - dle počasí:  koupání , lodičky, volnočasové aktivity v areálu
                                  - po skupinkách (max. 6 osob – vždy 2-3 rodiče + 2-3děti) - praktická práce s tablety
                                     (Mgr. Jarmila Fraiová, Ivana Prosecká)
-12.00 hod.                - oběd                           
-13.00 - 14.00 hod.    - polední klid
-14.30 - 17.00 hod.    - Boskovice ( nabídka - zámek, arboretum, Westernové městečko)
- 18.00 hod.               - večeře
- 19.00 - 21.30 hod. - večer rodinné terapie -sportovní aktivity dle vlastního výběru v areálu, společenské
                                     hry, zpěv
                                   - posezení u táboráku
 
Čtvrtek 8.8.
- 8.00 hod.                 - snídaně
- 9.30 - 11.30 hod.    - dle počasí:  koupání , lodičky, volnočasové aktivity v areálu 
                                  - po skupinkách (max. 6 osob – vždy 2-3 rodiče + 2-3děti) - praktická práce s tablety
                                     (Mgr. Jarmila Fraiová, Ivana Prosecká)
-12.00 hod.               - oběd                           
-13.00 - 14.00 hod. -  polední klid
-14.30 - 17.00 hod. - Macocha- prohlídka 15,40 trvá cca 1 hod., do 15,00 vyzvednout lístky
                                    tel. 516 418 602
- 18.00 hod.              - večeře
- 19.00- 20.00 hod.   - aktuální informace v sociální oblast ( Ing. Dominika Paulová)
- 20.00 hod.              -  společenský večer (předávání hereckých ocenění)
               
Pátek 9.8.
- 8.00 hod.                  -  snídaně
- 8.30 - 11.45 hod.      - dle počasí:  koupání,  lodičky, volnočasové aktivity v areálu
                                    - po skupinkách (max. 6 osob – vždy 2-3 rodiče + 2-3děti) - praktická práce s tablety
                                     (Mgr. Jarmila Fraiová, Ivana Prosecká)
 -12.00 hod.                - oběd
- 13.00 - 14.00 hod.    -  polední klid
- 14.00 - 17.30 hod.    - dle počasí:  koupání - rehabilitační cvičení a plavání v bazénu, lodičky, volnočasové
                                      aktivity v areálu 
- 18.00 hod .               - večeře, příprava táboráku
- 19.00 hod.                - táborák a loučení (hodnocení pobytu)
 
Sobota 10.8.
- 8.00 hod.                 - snídaně
- 8.30 - 10.00 hod.     - balení, úklid, předání pokojů  
- 12.00 hod.               - oběd , odjezd  (možnost balíčku)

Copyright © 2008-2019 Asociace Žďár nad Sázavou (obsah). Jum - design (webdesign a programming). Všechna práva vyhrazena.