Menu
Úvodní strana
Aktuality
Archiv aktualit
Organizační struktura klubu
Historie klubu
Zprávy z našich akcí
Důležité kontakty
Jak se stát členem klubu
Připravujeme pro Vás
Fotogalerie
Videogalerie
Podporují nás
Bulletiny
Okénko správce
Výroční zprávy asociace
Odkazy
Poslední aktuality

10.11.2017 - Pozvánka listopad, prosinec 2017

24.08.2017 - Pozvánka září - listopad 2017

Počasí na Vysočině

Počasí V ČR

In-počasí
Statistika přístupů

TOPlist
Vstup do administrace stránek
login:
heslo:

Aktuality

10.11.2017 - Pozvánka listopad, prosinec 2017

 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Žďár nad Sázavou

asociacezr@seznam.cz        www.asociacezr.cz

-------------------------------------------------------------------------------

                                          Ve Žďáře nad Sázavou dne  9.11.2017

 

1. Bowlingové odpoledne s Mikulášskou nadílkou

Termín: 22.11.2017 (středa) od 15,00 do 17,00 hod.

Místo: Bowling  u Sauny za zimním stadionem ve Žďáře nad Sázavou.           

 

2. Tradiční vánoční tvořivá dílna v knihovně M. J. Sychry

Termín: 20.12.2017 (středa) od 14,00hod. v dětském oddělení knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou.

Výroba vánočních dekorací

 

3. Zjišťuji předběžný zájem o dovolenou v Penzionu Pastviny

Poprvé stejná lokalita i penzion jako letos, ale věřím, že je tam ještě spousta míst, kam se rádi podíváme. Navíc bychom příští rok pojali více sportovně a využili přehradu -  téma: námořníci a piráti. Cena by byla při plném obsazení podobná jako letos cca 450,- 500,-Kč, nějaká  sleva na ZTP/P,  termín 28.7.- 4.8.2018, ale kapacita je pouze 45 osob. Prosím o sdělení, kdo se chystá.

 

Vyplněné přihlášky zasílejte do 15 11.2017  e- mailem na adresu asociace

 

  1. Přihlašuji se závazně na Bowlingové odpoledne 22.11.2016 od 15,00 do 17,00 hod.

    Jména účastníků:

   

 

   Z toho počet dětí:   ( pro Mikuláše )

   Loutkové divadlo v Polné z důvodu jeho rekonstrukce nebude.                                        

         

 

           2. Na vánoční  dílnu se nemusíte přihlašovat, ale těšíme se na Vás

          

          3. Zájem o dovolenou

    Jména účastníků:

           

          

 

24.08.2017 - Pozvánka září - listopad 2017

 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Žďár nad                                                Sázavou

asociacezr@seznam.cz        www.asociacezr.cz

-------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                               Ve Žďáře nad Sázavou dne 23.8.2017

 

  1. Projížďka parníkem po  Vltavě a návštěva  představení  Hurvínek v Hajanech v Divadle Spejbla a Hurvínka v Praze

 

Termín 23.9.2017, odjezd v sobotu v 7,30 hod. od Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, z Nového Města od Billy v 7,15 hod. Od 11,00 máme plánovánu hodinovou okružní plavbu po  Vltavě a od 14,00 hod. představení  Hurvínek v Hajanech v loutkovém divadle Spejbla a Hurvínka v Dejvicích. Předpokládaný návrat kolem 18,30 -19,30 hod. 

Celková cena dospělí 250,- Kč za osobu, děti do 12ti let  a průvodce zdravotně  postiženého  dítěte  200,- Kč  a ZTP/P 150,- Kč. Cena vstupenek je  cca 50% dotována asociací z grantů a sponzorských darů. Uspokojeni budou zájemci dle došlých přihlášek, kteří mají zaplacené členské příspěvky na rok 2017.  Pokud se přihlásíte  a nebude  Vám zpětně dána informace, že jste již náhradníci, uhraďte cenu za vstupenky na účet asociace č. ú.: 132637038/0300 do 15.9.2017. V případě, že neuhradíte vstupenky v termínu, ani nedáte vědět, že Váš zájem o tento zájezd trvá, budou osloveni náhradníci.

 

 

2.      Muzikál Madagaskar

           Termín - 4.11.2017, odjezd v sobotu v 15,00 hod. od bývalého Okresního nyní Městského úřadu      

           ve Žďáře  nad Sázavou, z  Nového Města od Billy v 14,45 hod. Představení  Madagaskar začíná v   

           17,00 hod. v Tipsport aréně v Pardubicích. Předpokládaný návrat kolem 20,00- 21,00 hod. 

           Doprava hrazena z grantů Kraje Vysočina a Města Žďár nad Sázavou  

 Cena dospělí 300,- Kč za osobu, děti do 12ti let 270,- Kč  a ZTP/P 50,- Kč, průvodce platí běžné  vstupné 300,- Kč. Cena vstupenek je 50% dotována asociací z grantů a sponzorských darů.  Uspokojeni budou přednostně náhradníci z předešlého zájezdu do Prahy, pokud bude převis zájmu ze strany členů a poté opět  dle došlých přihlášek a kteří mají zaplacené členské příspěvky na rok 2017. Pokud se přihlásíte  a nebude  Vám zpětně dána informace, že jste již náhradníci, uhraďte cenu za vstupenky na účet asociace č. ú.: 132637038/0300 do 15.10.2017. V případě, že neuhradíte vstupenky v termínu, ani nedáte vědět, že Váš zájem o tento muzikál trvá, budou osloveni náhradníci.

 

 

3.          Plavání ve Žďáře zahajuje  5.10.2017 (40. týden) od 17,00 hod. do 18, 15 hod. a pak vždy ve     

    čtvrtek v sudém týdnu do 14.12.2017 (50.týden).  Ve stejné dny  bude možnost pobytu v solné

    jeskyni. Tyto pobyty  koordinuje paní  Hanka Blahová, tel. 776 021 165 , informace k plavání

    v bazénu v  Novém Městě na Moravě poskytne  pí. Ivana  Prosecká, tel.737 838 593)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Přihlášky   - zakroužkujte vybranou akci a doplňte další údaje co nejdříve, nejpozději do    

        1.9.2017 (termín nutno dodržet z důvodu potvrzení rezervace)

 

  1. Přihlašuji se na projížďku parníkem po  Vltavě a návštěvu  představení  Hurvínek v Hajanech v Divadle Spejbla a Hurvínka 23.9.2017

          Jména účastníků:

 

 

 

2. Přihlašuji se na Muzikál Madagaskar  4.11.2017

        Jména účastníků:                                                                  

24.08.2017 - Psychorehabilitační kurz Pastviny

 

Hodnocení  psychorehabilitačního kursu R+ D

                             Kurz byl podpořen z dotace Ministerstva zdravotnictví ČR

 

Klub:  " Úsměv "  Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ve Žďáře nad Sázavou

Místo konání:  Rekreační středisko „ Pastviny“ u Žamberka

Termín:     29.7.  –  5.8. 2017

Vedoucí akce:  Mgr. Jarmila Fraiová

 

Rekreační areál Pastviny je plně bezbariérový, má pokoje s vlastním sociálním zařízením. K dispozici byla společenská místnost vhodná pro realizaci terapeutických činností, přednášek a kulturních programů, vířivka. Venkovní prostor byl vhodný pro realizaci sportovních činností, k dispozici bylo i hřiště, ohniště a pergola s grilem.  

 

Cíl akce:

-         předávání zkušeností v péči o zdravotně postižené děti

-         seznamování s novými trendy ve vzdělávání zdravotně postižených dětí – vzdělávání v oblasti hudebně pohybové terapie a alternativní a augmentativní komunikace prostřednictvím nových technologií (tabletu)

-         seznámení s aktuální sociální legislativou

-         rehabilitační aktivity:  -  zlepšení pohybových schopností a posílení imunitního systému 

                                                  prostřednictvím pěší turistiky, rehabilitačního cvičení v bazénu            

                                                  a sportovních aktivit  

                                          -  zlepšení psychického stavu prostřednictvím arteterapie a

                                              muzikoterapie

                                          -  zlepšení psychického stavu prostřednictvím arteterapie,                   

                                             ergoterapie  a muzikoterapie            

Realizace:

Realizace probíhala dle připraveného programu. Po malých skupinkách došlo k seznámení s prací s tablety. Připraveny byly i přednášky a bohatý byl i kulturně společenský program a sportovní činnosti v areálu. Program zajišťovala 1 organizační pracovnice ve spolupráci s dobrovolníky zejména z řad rodičů.

 

Hodnocení:

Veškeré činnosti byly realizovány dle plánu, který byl účastníkům zaslán před nástupem na kurz. Přednášky byly zajištěny na základě požadavků rodičů. Rodiče měli zájem o informace z oblasti sociální, a také je zajímalo využití tabletů u jejich dětí se zdravotním postižením. Hodnocení těchto přednášek i praktických workshopů bylo velmi pozitivní, což se odrazilo i v dotazníkovém šetření pobytu. Připravený program skýtal jako vždy i bohaté kulturní a sportovní vyžití. Prostřednictvím pěší turistiky a pohybu v nerovném terénu byly u dětí zlepšeny jejich pohybové dovednosti, při arteterapii a ergoterapii děti získaly nové dovednosti v oblasti jemné i hrubé motoriky. V oblasti společenské byla u dětí prostřednictvím společenských her posilována schopnost koncentrace pozornosti, aktivního zapojení ve skupině, bylo posilováno jejich sebevědomí.

Všichni účastníci si odváželi z pobytu nejen mnoho nových informací, došlo k zlepšení i jejich zdravotního a psychického stavu, ale také si odpočinuli a načerpali nové síly, které rodiče s dětmi se zdravotním postižením velmi potřebují. Lze konstatovat, že výše uvedené cíle psychorehabilitačního kurzu byly splněny v plném rozsahu. 

 

Kurs byl pozitivně hodnocen všemi účastníky. Část fotografií  ve složce  fotodokumentace.

Zpracovala: Mgr. Jarmila Fraiová

13.08.2017 - Podpora nadace ČEZ

 Vážení přátelé,

 

nadace ČEZ  opět oslovila  asociaci s nabídkou spolupráce při zprostředkování finanční pomoci rodinám s dětmi se zdravotním postižením do 26 let. Projekt finančně podpoří rodiny s dětmi do 26 let formou finančního příspěvku na kompenzační pomůcky, sociální služby, rehabilitační pobyty, apod. Vyplněný formulář, který najdete v příloze,  je třeba 

zaslat do 22. 8. 2017 na m.smolikova@arpzpd.cz  

Můžete zažádat třeba i na náš psychorehabilitační pobyt a krátce popsat co Vám a hlavně Vašemu dítěti  přináší, jinak pochopitelně na pomůcky, případně sociální služby, jak je výše uvedeno.

Přeji pěkný zbytek prázdnin.

Mgr. Jarmila Fraiová

 Projekt Plníme přání, myslíme na druhé 2017

 

Základní informace a podmínky o poskytnutí příspěvku pro projekt:

 

Pomoc je zaměřena na pořízení kompenzačních pomůcek, sociálních a zdravotních služeb, rehabilitací, apod. pro děti a mladistvé do 26 let, které není schopna rodina pořídit vlastními finančními prostředky a které zlepší kvalitu života rodiny s dětmi se zdravotním postižením.

 

Vyplněnou žádost zasílejte mailem na adresu:

m.smolikova@arpzpd.cz

 

 

 

INFORMACE O RODINĚ A JEJÍ SITUACI

 

MATKA*

 

OTEC*

Jméno a příjmení

     

 

Jméno a příjmení

     

Věk

     

 

Věk

     

Zaměstnání

     

 

Zaměstnání

     

*Označte zákonného zástupce

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Adresa bydliště

     

Telefon, email

     

 

DĚTI

Jméno a příjmení

Studium

Věk

Zdravotní stav

Zájmy

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  ÚČEL ŽÁDOSTI

 

STRUČNÉ INFORMACE O SOUČASNÉ SITUACI RODINY

Napište příběh vaší rodiny, který bude použit k veřejnému představení projektu (maximálně 5 řádek).

 

 

 

 

 

 

 

ÚČEL ŽÁDOSTI

Jak se vaše situace zlepší?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO KONKRÉTNĚ POŘÍDÍTE

Náklady projektu

Částka v CZK

     

     

     

     

     

27.06.2017 - Ceník bezbariérové ubytovny Karlín od 1.7.2017

 Sdružení zdravotně postižených v České republice, z.s. Karlínské náměstí 12, 186 03 Praha 8

Nabídka
využití bezbariérové ubytovny
Vybavení ubytovny: sociální zařízení společná na chodbě, bezbariérová koupelna a WC, kuchyňka, výtah, 24 hodinová služba na vrátnici.
1. Ceny za jednu noc:
A. CENA SE SLEVOU:
- ceny platné pro členy spolků, kteří jsou spoluvlastníci budovy na Karlínském nám. 12 (Svaz tělesně postižených v České republice, z. s., Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.), Společnost pro podporu osob mentálně postižených ČR, z.s.,
• při obsazení jednoho lůžka
350,- Kč /osobu
• při obsazení obou lůžek
B. CENA BEZ SLEVY:
- ceny platné pro ostatní osoby
300,- Kč /osobu
• při obsazení jednoho lůžka
450,- Kč /osobu
• při obsazení obou lůžek
400,- Kč /osobu
2. Podmínky ubytování:
- při telefonické objednávce je nutno uvádět kontaktní telefon a informaci o členství v některém z výše uvedených spolků,
- při nástupu k ubytování a při uplatňování slevy je účastník povinen předložit členský průkaz spolku, nebo prokázat své členství hodnověrnou informací,
- v případě objednání ubytování je účastník povinen si 14 dní před nástupem ověřit, zda je volná kapacita a jeho předběžná objednávka platí
- přednostně jsou vyřizovány požadavky jednotlivých spolků, které jsou spoluvlastníci budovy na Karlínském nám. 12,
- maximální doba pobytu je 7 dní.
Kontakt pro objednávky: tel.: 221 890 411
Ceny a podmínky ubytování jsou platné od 1.července 2017 !
Marie Havlíčková, předsedkyně SZdP v ČR, z.s

Copyright © 2008-2017 Asociace Žďár nad Sázavou (obsah). Jum - design (webdesign a programming). Všechna práva vyhrazena.